!!! ZA NÁKUP V E-SHOPU SLEVOVÝ KUPON !!! více info "NOVINKY"
Jak nakupovat

Nákup v e-shopu a obchodní podmínky:

Před prvním nákupem se prosím seznamte s Obchodními podmínkami a "Doplňujícími informacemi k obchodním podmínkám" viz. níže

Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

 

Doplňující informace k obchodním podmínkám pro nákup v internetovém obchodě

*SLEVOVÉ KUPONY ZA NÁKUP V E-SHOPU - OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení  ZDE

* SLEVOVÉ KUPÓNY NELZE UPLATNIT NA NÁKUPU ZBOŽÍ : ve slevě, ve výprodeji, v akční nabídce. Výši slevových kupónů nelze kombinovat a sčítat dohromady. Vždy lze uplatnit jen jeden slevový kupón a jeho hodnotu.                 PLATÍ PRO NÁKUP V E-SHOPU A KAMENNÉ PRODEJNĚ !!!!

ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednávce v našem e-shopu a nevztahují se na kamenný obchod !!!

* pro zboží u kterého je uvedena cena 0,01Kč je zapotřebí se na cenu dotázat přes e-mail. Z obchodních důvodu nařízené výrobcem není možno u daného zboží uvádět prodejní cenu !!!

* fotografie uvedené u zboží mohou mít ilustrační charakter. Vzhled zboží se může změnit na základě změny od výrobce a apod. !!!

* Doporučujeme aktualizovat svůj IE prohlížeč klávesou F5 (bez této aktualizace se Vám mohou objevovat výrobky, které jsme z našeho sortimentu vyřadili, stavy na skladě nebo staré ceny u zboží, apod.) !!!!

* objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu zasíláme pouze v rámci ČR. Mimo území ČR v současné době zboží nezasíláme !!!

* UPOZORNĚNÍ:Odstíny barev prodávané ve sprejích na automobily, nákladní auta, motocykly v e-shopu jsou vždy tzv. základní odstíny dané barvy/čísla odstínu uváděné výrobcem na štítku. Nemusí se tedy jednat o stejný odstín ( odchylky způsobené výrobcem, opravou nebo stářím vozu ), který je na daném automobilu, nákladním autě, motorce, apod., i když je uveden pod daným kódem. Přesný odstín lze zjistit pouze při přistavení vozu, dílu na naší prodejně. Zákazník je s tímto srozuměn a není tudíž možno uplatnit jakoukoli reklamaci v případě, že zakoupená barva ve spreji nebude korespondovat s barvou na automobilu, nákladním autě, motorce, apod..

Cena spreje uvedená v internetovém obchodě se vztahuje pouze na základní odstín dané barvy. Cena spreje v případě vyhledání přesného odstínu na naší prodejně je jiná než cena uvedená v internetovém obchodě !!!

a) Doprava - Česká pošta, PPL

Cena za dopravu se vypočítává z celkové hmotnosti odesílaného zboží (zboží, obal zboží, krabice, výplně apod.).

Celková cena za dopravu a cenu za zakoupené zboží je vždy zaslána před odesláním zboží na uvedený e-mail.

b) Registrace v E-shopu od 1.1.2017

Registrace je velmi krátká a jednoduchá a probíhá pouze jednou pro každého zákazníka.

Při příští návštěvě zadáte pouze své přihlašovací jméno ( LOGIN = e-mailová adresa ) a heslo.

Po výběru zboží, přejdete do "košíku", kde si vyberete způsob "platby" a "odběru".

Kliknete na "objednat zboží" a tím je nákup ukončen.

Cenu za dopravu zjistíte v "Obchodních podmínkách - orientační ceník za dopravu".

Přesná cena při vyžší hmotnosti nežli je uvedená v "Orientačním ceniku" Vám bude zaslána

 e-mailem před odesláním zboží.

Registrací zákazník přijímá a stvrzuje, že byl informován a srozuměn s obchodními podmínkami

dané pro nákup v e-shopu firmy David KUČERA.

Archivace registračních údajů je prováděna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.

c) Dodací podmínky

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Můžete využít služeb České pošty (zboží jen do 25kg,

při hmotnosti nad 25,01kg odesíláme zboží automaticky přepravní službou PPL !!!), přepravce PPL do 50kg. 

Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dodání, celkové hodnoty objednaného zboží,

hmotnosti objednávky, balného. Přesná dobírková cena Vám bude vždy sdělena e-mailem při odeslání zboží

z naší firmy (nebo viz. info "Orientační ceník." uvedený níže v obchodních podmínkách ).

d) Cenové podmínky

Ceny jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému

(změna cen ze stran dodavatele nebo výrobce vyhrazena - při změně ceny je zákazník

předem informován nežli je zboží odesláno).

Ceny v přehledech a nabídkách neobsahují poštovné, balné, dopravné, doběrečné (pevné ceny nelze

uvést z důvodu pohybu cen ropy a změny cen od dopravců a proto uvádíme ceny orientační –

chcete-li znát přesnou částku za dopravu, doběrečné

atd., tak prosím volejte na tel : 257212357) . Vyjma poštovného, balného, doběrečného a dopravného

není k cenám připočítáván žádný další poplatek. V případě, že cena zboží je jednoznačně zadána špatně,

nebo špatně přenesena ze systému, bude zákazník kontaktován před odesláním zboží.

* pro zboží u kterého je uvedena cena 0,01Kč je zapotřebí se na cenu dotázat přes e-mail. 

Z obchodních důvodu nařízené výrobcem není možno u daného zboží uvádět prodejní cenu !!!

e) Dostupnost zboží

Na každé kartě zboží je uvedena dostupnost, např:

Skladem - rozumí se, že zboží je okamžitě k odběru ( pokud by se stalo, že zboží není skladem ( z důvodu

                vyprodání - aktualizace databáze se koná 1 denně), i když je to uvedeno na kartě, tak je zákazník

                neprodleně informován telefonicky či e-mailem !! )

Do 7dnů - (a podobně) rozumí se, že zboží bude naskladněno nejpozději do 7dne od objednání zákazníkem

              ( jedná se o pracovní dny, víkendy se do toho nepočítají ) a poté bude zboží odesláno zákazníkovi !!!!

 

Obchodní podmínky

Před prvním nákupem se prosím seznamte s Obchodními podmínkami a "Doplňujícími informacemi k obchodním pomínkám. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Základní údaje
Provozovatel obchodu: David Kučera

Sídlo firmy:
Fingerova 2185/1
158 00  Praha 5 - Stodůlky
IČO: 47145111
DIČ: CZ7401201126

prodejna/Provozovna:
Podbělohorská 481/71
150 00  Praha 5

Telefonní kontakt: +420 257 212 357, +420 775 984 964
e-mail: dk@d-k.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.d-k.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je firma David Kučera, se sídlem Fingerova 2185/1, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, , IČO: 47145111. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím  - podnikatelem.

Kupní smlouva – Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura/paragon). Údaje v daňovém dokladu (faktura/paragon) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Cenové podmínky - cena na kartě zboží

Ceny jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému (změna cen vyhrazena ze stran dodavatele nebo výrobce - při změně ceny je zákazník předem informován nežli je zboží odesláno).              Ceny v přehledech a nabídkách neobsahují poštovné, balné, dopravné, doběrečné (pevné ceny nelze uvést z důvodu pohybu cen ropy a změny cen od dopravců a proto uvádíme ceny orientační – chcete-li znát přesnou částku za dopravu, doběrečné atd., tak prosím volejte na tel : 257212357) . Vyjma poštovného, balného, doběrečného a dopravného není k cenám připočítáván žádný další poplatek. V případě, že cena zboží je jednoznačně zadána špatně, nebo špatně přenesena ze systému, bude zákazník kontaktován před odesláním zboží. * pro zboží u kterého je uvedena cena 0,01Kč je zapotřebí se na cenu dotázat přes e-mail. Z obchodních důvodu nařízené výrobcem není možno u daného zboží uvádět prodejní cenu !!!

4.EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“

Elektronická evidence tržeb se týká těchto plateb:

    hotovost,
    bezhotovostní příkaz (platba kartou a přes platební bránu),
    dobírka ( přepravce vystavuje prodejci poštovní poukázku )

Elektronická evidence tržeb se netýká těchto plateb:

    dobírka (pokud přepravce posílá prodejci peníze z dobírky na účet)   
    převod z účtu na účet

5. Dostupnost zboží

Na každé kartě zboží je uvedena dostupnost, např:

Skladem - rozumí se, že zboží je okamžitě k odběru ( pokud by se stalo, že zboží není skladem ( z důvodu

                vyprodání - aktualizace databáze se koná 1 denně), i když je to uvedeno na kartě, tak je zákazník

                neprodleně informován telefonicky či e-mailem !! )

Do 7dnů - (a podobně) rozumí se, že zboží bude naskladněno nejpozději do 7dne od objednání zákazníkem

              ( jedná se o pracovní dny, víkendy se do toho nepočítají ) a poté bude zboží odesláno zákazníkovi !!!!

6. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy prostřednictvím České pošty nebo smluvní přepravní službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 14 pracovních dnů. Ve výjimečných případech  nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu nebo osobního vyzvednutí.

Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu/paragon) a případně návod na používání výrobku, záruční list a to u nářadí: např. brusky, leštičky, vysavače apod., který zajistí výrobce či dovozce daného výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Můžete využít služeb České pošty (zboží jen do 25kg, při hmotnosti nad 25,01kg odesíláme zboží automaticky přepravní službou PPL !!!), přepravce PPL do 50kg. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu dodání, celkové hodnoty objednaného zboží, hmotnosti objednávky, balného.   Přesná dobírková cena Vám bude vždy sdělena e-mailem při odeslání zboží z naší firmy (nebo viz. info "Orientační ceník." uvedený níže v obchodních podmínkách ).

Způsoby dodání/doprava/osobní doběr:

Cena za dopravu se vypočítává z celkové hmotnosti odesílaného zboží (zboží, obal zboží, krabice, výplně apod.). Celková cena za dopravu s cenou za zakoupené zboží je vždy zaslána před odesláním zboží na uvedený e-mail.

Orientační ceník za dopravu:

Česká pošta  -   odesíláme zboží jen do 25kg
Doba dodání : Balík do ruky 1-2 dny (doprava ČP a.s., nezodpovídáme za přesný termín dodání. Za termín dodání je vždy zodpovědný dopravce)

Balík do ruky do 5kg (v částce do 5000,- Kč) poštovné+balné+doběrečné  = 220,-Kč
Balík do ruky do 5kg (v částce nad 5001,- Kč) poštovné+balné+doběrečné  = 230,-Kč
Balík do ruky do 5,1-10kg (v částce do 5000,- Kč) poštovné+balné+doběrečné  = 235,-Kč
Balík do ruky do 5,1-10kg (v částce nad 5001,- Kč) poštovné+balné+doběrečné  = 245,-Kč
Balík do ruky do 10,1-15kg (v částce do 5000,- Kč) poštovné+balné +doběrečné = 261,-Kč
Balík do ruky do 10,1-15kg (v částce nad 5001,- Kč) poštovné+balné +doběrečné = 271,-Kč
Balík do ruky do 15,1-20kg (v částce do 5000,- Kč) poštovné+balné +doběrečné = 275,-Kč
Balík do ruky do 15,1-20kg (v částce nad 5001,- Kč) poštovné+balné +doběrečné = 285,-Kč
( cena může být upravena na základě nestandardního rozměru, vyšší váhy a apod. , v tomto případě je zákazník vždy informován
před odesláním zboží buď telefonicky, sms nebo e-mailem )

PPL - odesíláme zboží do 50kg

Doba dodání : 1-2 dny (nezodpovídáme za přesný termín dodání. Za termín dodání je vždy zodpovědný dopravce)

balík do 5kg (v částce do 5000,-kč)    = 222,- Kč
balík do 5kg (v částce nad 5001,- kč)  = 234,- Kč
balík 6 do 30kg (v částce do 5000,- kč)   = od  241,-  do  386,-  Kč
balík 6 do 30kg (v částce do 5001,- kč)   = od  253,-  do  398,-  Kč
( v ceně za dopravu je zahrnuta přeprava, doběrečné, balné, mýto a palivový připlatek )

Atypická zásilka - PŘÍPLATEK 75,- Kč

  • rozměr nejdelší strany od 151 do 200 cm
  • součet obvodu nejmenší strany a délky od 301 do 360 cm

DK  - rozvoz zboží jen nad 50kg a více ( doba dodání se pohybuje od 1-2dnů max. )

zboží od 50 kg - 60 kg  ( do vzdálenosti 125km ) = 750,- Kč
zboží od 61 kg - 70 kg  ( do vzdálenosti 125km ) = 870,- Kč
zboží od 71 kg - 80 kg  ( do vzdálenosti 125km ) = 990,- Kč
( za každý další ujetý kilometr je příplatek 5,- Kč + DPH 20% )

Tyto ceny jsou orientační. Cena se vždy vypočítává podle celkové hmotnosti balíku ( zboží, balící materiál apod. ) a ceny objednaného zboží (zvláště u přepravce PPL - změna palivového příplatku,
atd. ). Přesnou cenu za dobírku obdrží zákazník e-mailem před odesláním zboží, nebo si může cenu dopravy České pošty nebo přepravní služby PPL telefonicky ověřit na naší prodejně. 

!!!! Doba dodání u výše zmíněných dopravců se může změnit při nepřízni počasí  !!!!          

Osobní odběr/Výdej E-SHOP:

Prodejna/provozovna : David Kučera, Podbělohorská 481/71, 150 00 Praha 5

 7. Nákup a registrace v E-shopu od 1.1.2017

Nákup v internetovém obchodě www.d-k.cz lze provést bez registrace (vyplněním údajů v "košíku" před ukončením, odsouhlasením obchodních podmínek a odesláním objednávky do systému nebo registrací v internetovém obchodě. Registrace je velmi krátká a jednoduchá a probíhá pouze jednou pro každého zákazníka. Při příští návštěvě zadáte pouze své přihlašovací jméno ( LOGIN = e-mailová adresa ) a heslo. Po výběru zboží, přejdete do "košíku", kde si vyberete způsob "platby" a "odběru". Kliknete na "objednat zboží" a tím je nákup ukončen. Cenu za dopravu zjistíte v "Obchodních podmínkách - orientační ceník za dopravu". Přesná cena při vyžší hmotnosti nežli je uvedená v "Orientačním ceniku" Vám bude zaslána  e-mailem před odesláním zboží. Registrací zákazník přijímá a stvrzuje, že byl informován a srozuměn s obchodními podmínkami dané pro nákup v e-shopu firmy David KUČERA. Archivace registračních údajů je prováděna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu dk@d-k.cz, případně telefonicky na tel. 257 212 357.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem (rozumí se faktura/paragon). Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.d-k.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

* platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně/provozovně
* platba dobírkou

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Na infolince 257 212 357 a nebo mailem dk@d-k.cz.
Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

9. Doplňující informace k obchodním podmínkám pro nákup v internetovém obchodě

Ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednávce v našem e-shopu a nevztahují se na kamenný obchod !!!                                                                                                                                             Pro zboží u kterého je uvedena cena 0,01Kč je zapotřebí se na cenu dotázat přes e-mail. Z obchodních důvodu nařízené výrobcem není možno u daného zboží uvádět prodejní cenu !!!                              Fotografie uvedené u zboží mohou mít ilustrační charakter. Vzhled zboží se může změnit na základě změny etikety od výrobce a apod. !!!                                                                                             Doporučujeme vždy aktualizovat svůj IE prohlížeč klávesou F5 (bez této aktualizace se Vám mohou objevovat výrobky, které jsme z našeho sortimentu vyřadili, stavy na skladě nebo staré ceny u zboží, apod.) !!!!                                                                                                                                                                                                                                                       &

Instagram
Copyright david kučera, Všechna práva vyhrazena.